Meny

Samarbeten

På riksplanet samarbetar vår församling med två frikykosamfund: Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan (Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan.) Dessa två riksorganisationer har också regionala distrikt, som är en värdefull tillgång i att ordna läger och fortbildning.

Lokalt samarbetar de tre kyrkorna i Viby ofta i gemensamma arrangemang. I detta Ekumeniska Råd ingår alltså Svenska Kyrkan i Viby och Bäcksjökyrkans församling, Östansjö Frikyrkoförsamling och Vretstorps Frikyrkoförsamling.