Meny

Ekonomi

Alla utgifter måste täckas av frivilliga gåvor, genom kollekter i gudstjänsterna eller med det som skickas genom banken eller via kyrkoavgiften. Kyrkoavgiften är den procent på lönen som Skatteverket kan ta ut efter särskild anmälan. För ungdomsarbetet ger kommunen ett lokalt aktivitetstöd. Både utgifter och inkomster redovisas öppet på regelbundna församlingsmöten och årsmöten.