Meny

Det tror vi på

Vi tror att varje människa behöver en relation med Gud och att Jesus gör denna relation levande. Han är bron mellan Gud och människa. Vi tror att varje troende behövs som en gåva till församlingen där livet med Gud blir tydligt. Gud själv ger både den enskilde och församlingen ett nytt och helare liv. Ibland använder vi den allkristna, apostoliska trosbekännelsen som ett tydligt uttryck för vår tro i gudstjänsten.