Meny

Kyrkan

Ute_4.jpg ”Hela livets kyrka” ska ses som både en byggnad och en gemenskap. Som byggnad är Kristallkyrkan en av kommunens bästa festlokaler, med köket som en stor tillgång. Som gudstjänstlokal präglas kyrkan av enkelhet och vördnad för det heliga. Som bas för ungdomsarbete är Kristallkyrkan utmärkt väl anpassad. Kyrkan är också en gemenskap. Vid livets stora högtider är vi en kärleksfull arbetsgemenskap som tillsammans ger dop, konfirmation, vigsel, barnvälsignelse och begravning en värdig och vacker form. I vardagen är kyrkan en familj att växa och finna sin uppgift i, med gemensamma upplevelser av Guds närhet som grund.