Meny

Telefonnummer

Kontakta oss gärna!

Församlingsråd ordförande
Lena Gunnarsson 070 727 20 86
Kassör
Gunnar Larsson 070 541 57 53
Fastighetsansvariga
Pär Gunnarsson 070 582 23 10
Gunnar Larsson 070 541 57 53

Ungdomsledare
Rebecka Hassel 076 895 34 00 (Föräldraledig)
rebecka@kristallkyrkan.se
Ungdomsrådets ordförande
Madeleine Hagberg 070 797 88 95

Husmor och hyra av kyrkan
Karin Johansson 073 992 32 87