Meny
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 01
5 10:00 Gudstjänst
Per-Ola Eklund
Spara i din kalender
v. 02
12 18:00 Musikkväll med Solistkvartetten
Läkarmissionen informerar om sitt arbete.
Spara i din kalender
v. 03
17 fr 19:00 Böneveckan för kristen enhet i Bäcksjökyrkan
Ingemar Olsson spelar, sjunger och talar om "Vem är flykting?".
Spara i din kalender
18 19:00 Böneveckan för kristen enhet i Kristallkyrkan
Syster Karin talar
Spara i din kalender
19 10:00 Ekumenisk högmässa i Viby Kyrka
Böneveckan för kristen enhet avslutas.
Kyrklunch i församlingshemmet. Syster Karin talar.
Spara i din kalender
v. 04
20 19:00 Böneveckan för kristen enhet i Kristallkyrkan
Spara i din kalender
22 on 19:00 Böneveckan för kristen enhet i Bäcksjökyrkan
Spara i din kalender
23 to 18:30 Böneveckan för kristen enhet i Viby kyrka
Spara i din kalender
26 10:00 Gudstjänst med Nattvard
Daniel Karlsson
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt