Vretstorps Frikyrkoförsamling
Maj 2023

v. 18
6 09:00 Arbetsdag i kyrkan
Vi städar bort vintern och gör kyrkan och tomten redo för sommaren. Fika och lunch serveras. Väl mött!
7 10:00 Gudstjänst
Gert Sävhammar predikar.
Nattvard, servering
v. 19
14 14:00 Gemensam vandring
Viby kyrka och Viby hembygdsgård
Samling vid Kristallkyrkan 13:45 eller Viby kyrka kl14:00. Medtag eget fika.
v. 20
21 10:00 Gudstjänst
Ronny Leijon predikar. Servering.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
v. 21
28 17:00 Gudstjänst
Vi delar Pingstens budskap.
Sång av Alexandra Östersjö
Servering