Vretstorps Frikyrkoförsamling
Maj 2022

v. 18
8 10:00 Gudstjänst
Barnkören Strössel. Servering
v. 19
14 Gemensam vandring
Sjöstigen till gamla prästgården.
Gemensam start kl 14:00 vid g:a macken
v. 20
22 18:00 Cafékväll
Roger Blomberg berättar om fängelsekyrkan samt sjunger trubadurlåtar
v. 21
26 to 10:00 Loppis
29 10:00 Gudstjänst
Ingrid Fröjd och Marianne Arvidsson sång, dragspel.