Vretstorps Frikyrkoförsamling
November 2021

v. 44
6 18:00 Minnesgudstjänst i Viby kyrka.
7 10:00 Gudstjänst med Erika Bergman
Nattvard
servering
v. 45
14 10:00 Gudstjänst
Per-Olov Eklund predikar
v. 46
21 10:00 Gudstjänst
Församlingsmöte efter gtj.
v. 47
28 15:00 Gudstjänst första advent
Viby Kyrkokör, Kyrkoherde Benjamin Lundqvist medverkar. Servering.